Zásady ochrany osobních údajů

GDPR - Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“). 

Jsem informován a souhlasím, že v souvislosti s mým členstvím v Discgolf Klub Kladno, z. s., se sídlem Divadelní 1600, 272 01  Kladno, IČ: 19870647, zapsaného dne 30. 10. 2023 ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zančka L78303 (dále jen „Klub“) je tento Klub povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále „ZPS“) zpracovávat a dle §3a odst. 6 ZPS uchovávat mé Osobní údaje:

 1. jméno a příjmení, 

 2. rodné číslo, 

 3. adresu trvalého pobytu. 

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení členské evidence a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o příspěvky a dotace, zajišťování dis golfových kvalifikací, vyřizování přihlášek na akce, zařizování pojištění apod.). Beru na vědomí, že Spolek předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

 1. Česká asociace discgolfu se sídlem Osadní 869/32, 170 00 Praha 7 (Dále jen ČADG), 

 2. Professional disc golf association se sídlem 3828 Dogwood Lane, Appling, GA 30802 USA(Dále PDGA) 

 3. příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 
  za účelem: 

  1. vedení členské evidence ČADG a PDGA, 

  2. identifikace na akcích. 

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše uvedeného klubu. 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR zpracoval Spolek moje: 

 1. fotografie, 

 2. videa, 

 3. zvukové záznamy, 

 4. sportovní výsledky 
  za účelem: 

  1. marketingu a sportovní propagace, 

  2. prezentace na webu, 

  3. prezentace na internetových sociálních sítích, 

  4. prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

 Dále souhlasím, aby Spolek zpracoval i mé: 

 1. telefonní číslo, 

 2. e-mail, 

za účelem vedení členské evidence a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o příspěvky a dotace, zajišťování kvalifikací, vyřizování přihlášek na akce a povolenek vstupu, zařizování pojištění apod.). 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (maximálně však 3 roky od ukončení členství, kdy rozhodným datem je den 1. 1. následujícího roku od ukončení členství). 

 Jsem srozuměn se svým právem (dle čl.15, 16, 17, 18, 20 GDPR) mít přístup ke svým Osobním údajům, požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování a jejich přenositelnost; dále (dle čl.7 odst.3, čl. 77 GDPR) odvolat souhlas a podat proti Spolku stížnost. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl, obsahu rozumím a souhlasím s ním. 

Discgolfový klub Horníci Kladno byl založen s cílem propagovat discgolf v Kladně a okolí jako sport, který je přístupný všem bez ohledu na věk, pohlaví či dovednosti.

Náš klub je otevřen všem, kteří se chtějí tento parádní sport učit, rozvíjet a posouvat dál. Pojďte společně těžit discgolf v Kladně. Těšíme se na vás.

Sledujte nás

© 2023 Discgolf Klub Kladno z.s. Všechna práva vyhrazena.
Tvoje přihláška byla odeslána. Děkujeme.

Nyní prosím zaplať tebou zvolené členství, čímž potvrdíš svou přihlášku. Jakmile obdržíme tvou platbu a schválíme žádost, budeme tě informovat. Použij vhodný QR kód níže nebo můžeš správnou částku poslat bankovním převodem na číslo účtu: 131-1880380287/0100. Do kolonky "zpráva pro příjemce" uveď jméno a příjmení přihlašované osoby.

Cena
800 Kč/rok

Černo nebo hnědouhelné členství s ČADG

Doporučujeme

Cena
500 Kč/rok

Černo nebo hnědouhelné členství bez ČADG

Cena
400 Kč/rok

Zelenouhelné členství včetně ČADG

Cena
200 Kč/rok

Zelenouhelné členství bez ČADG (junioři)