Smluvní podmínky

Odesláním přihlášky se zavazuji dodržovat stanovy a další závazné předpisy Discgolf Klub Kladno, z.s. (dále jen Klub), dodržovat sportovního ducha a jednat tak, abych se vyhnul/a škodě na dobrém jméně Klubu, spoluhráčů a svém. 

Souhlasím s uvedením údajů o mém jménu, ročníku narození a dosažených výsledcích v soutěžních kláních, nebo aktivitách Klubu na webových stránkách Klubu.  

Dále souhlasím s tím, aby pověřenec Klubu na akcích spojených s činností Klubu, nebo účasti na soutěžních kláních (dále jen autor) pořizoval fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) a souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálu, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem: 

1. autor je oprávněn užít fotografie a video materiál pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace své práce. 

2. dále je autor oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a audio/video materiály jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).  

Dále se zavazuji k tomu nepoužívat bez souhlasu Klubu své autorské fotografie nebo audio/video záznamy pořízené na akcích spojených s činností Klubu pro komerční účely nebo ve smyslu, který by mohl poškodit Klub nebo její členy. 

Discgolfový klub Horníci Kladno byl založen s cílem propagovat discgolf v Kladně a okolí jako sport, který je přístupný všem bez ohledu na věk, pohlaví či dovednosti.

Náš klub je otevřen všem, kteří se chtějí tento parádní sport učit, rozvíjet a posouvat dál. Pojďte společně těžit discgolf v Kladně. Těšíme se na vás.

Sledujte nás

© 2023 Discgolf Klub Kladno z.s. Všechna práva vyhrazena.
Tvoje přihláška byla odeslána. Děkujeme.

Nyní prosím zaplať tebou zvolené členství, čímž potvrdíš svou přihlášku. Jakmile obdržíme tvou platbu a schválíme žádost, budeme tě informovat. Použij vhodný QR kód níže nebo můžeš správnou částku poslat bankovním převodem na číslo účtu: 131-1880380287/0100. Do kolonky "zpráva pro příjemce" uveď jméno a příjmení přihlašované osoby.

Cena
800 Kč/rok

Černo nebo hnědouhelné členství s ČADG

Doporučujeme

Cena
500 Kč/rok

Černo nebo hnědouhelné členství bez ČADG

Cena
400 Kč/rok

Zelenouhelné členství včetně ČADG

Cena
200 Kč/rok

Zelenouhelné členství bez ČADG (junioři)